Veřejná zakázka: MVN Sruby, ř.km 8,710, Sruby na Šumavě – oprava hráze a odstranění sedimentů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 18492
Systémové číslo: P23V00000835
Datum zahájení: 18.08.2023
Nabídku podat do: 12.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Sruby, ř.km 8,710, Sruby na Šumavě – oprava hráze a odstranění sedimentů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění sedimentů z MVN Sruby. Sedimenty budou nejdříve uloženy na mezideponie a následně přemístěny a uloženy na pozemek náležející do zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) p.č. 221/1, v k.ú. Pláně na Šumavě, v souladu s vydaným rozhodnutím MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provedení opravy hráze a funkčních objektů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 527 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy