Veřejná zakázka: Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - výkon TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 18529
Systémové číslo: P23V00000872
Datum zahájení: 30.08.2023
Nabídku podat do: 14.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jez na Ohři (Kadaň - dolní) - výkon TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon technického dozoru TDI v rozsahu Přílohy č. 10 Sazebníku UNIKA novela 2022-2023 pro navrhování cen inženýrských činností a to pro:
Zajištění činnosti technického dozoru při realizaci stavby

Plnění této veřejné zakázky se váže na zhotovení stavby „Jez na Ohři (Kadaň - dolní)“, která spočívá v celkové rekonstrukci stávajícího pevného jezu na Ohři v Kadani včetně souvisejících objektů a realizaci opatření pro migrační zprůchodnění příčné překážky, která vznikla výstavbou pevného jezu na řece Ohři v blízkosti silničního mostu.
Blíže viz. projektová dokumentace zpracovaná firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 15000 Praha-Smíchov, IČO: 47116901, ve stupni dokumentace pro zadání veřejné zakázky, srpen 2021.

Odkaz na stažení projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele:
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_17886.html

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků