Veřejná zakázka: Výsadba IP v k.ú. Jakubovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000561
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1867
Systémové číslo: P14V00001867
Evidenční číslo zadavatele: spis. zn. 4VZ39208/2012-130752
Počátek běhu lhůt: 02.08.2012
Nabídku podat do: 20.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba IP v k.ú. Jakubovice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace SO 02 - interakčního prvku (protierozního opatření PEO 11) v k.ú. Jakubovice v rozsahu výsadby 893 ks stromů a 88 keřů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 348 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky