Veřejná zakázka: Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18726
Systémové číslo: P23V00001070
Evidenční číslo zadavatele: 599230018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-053499
Datum zahájení: 27.11.2023
Nabídku podat do: 03.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování geodetického zaměření vybraných úseků vodních toků, sestavení matematických modelů proudění a výpočet hladin povodňových průtoků. Zpracování map povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a vymezení aktivní zóny.
Bližší a další specifikace viz Smlouva o dílo (dále též SOD) včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 993 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky