Veřejná zakázka: Červený příkop, km 0,637 – 1,681, odstranění lokálních odtokových závad – úseky I a II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18801
Systémové číslo: P24V00000006
Evidenční číslo zadavatele: 1576
Datum zahájení: 05.01.2024
Nabídku podat do: 18.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Červený příkop, km 0,637 – 1,681, odstranění lokálních odtokových závad – úseky I a II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění lokálních odtokových závad z vodního toku Červený příkop - úseky I a II. Vytěžený sediment bude uložen v místě stavby za břehovou hranu. Součástí je i kácení dřevin pro zajištění přístupu ke korytu vodního toku.

Stávající stav:
Koryto je na řadě míst zaneseno, odtok je omezen popadanými stromy, lokálně dochází k rozlivu na cizí pozemky. Stávající odtoková závada může krom zaplavování okolních pozemků způsobit zhoršení odtoku vod od úpravny vody v Nové Vsi a omezit funkci hydraulické bariéry zajišťující čistotu jímané vody.

Návrh opravy:
• Odtěžení 276,5m3 sedimentu z koryta Červeného příkopu
• Uložení materiálu v místě odtokových závad za břehovou hranu.
• Oprava propustku DN 1000.
• Kácení dřevin (214ks) + mýcení křovin, uložení dřevní hmoty za břehovou
hranou do hrání.
• Terénní úpravy, uvedení přístupu na staveniště do původního stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky