Veřejná zakázka: Povodí Moravy, s.p., povodňová rizika pro 3. plánovací období PpZPR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19208
Systémové číslo: P24V00000413
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-023917
Datum zahájení: 24.05.2024
Nabídku podat do: 25.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Povodí Moravy, s.p., povodňová rizika pro 3. plánovací období PpZPR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektu „Povodí Moravy, s.p., povodňová rizika pro 3. plánovací období PpZPR“ dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 až 5 Smlouvy o dílo (SOD) a níže uvedeného členění dílčích etap:

Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Etapa B - Návrhy efektivních protipovodňových opatření
Etapa C - Zpracování Dokumentací oblastí s významným povodňovým rizikem
Etapa D - Příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 611 688 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy