Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Velká Kraš a Malá Kraš

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000432
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2460
Systémové číslo: P14V00002460
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60018155
Počátek běhu lhůt: 20.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Velká Kraš a Malá Kraš
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká Kraš a Malá Kraš. Předmět plnění je dělen na dvě části, týkající se dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen KPÚ) v navzájem sousedících katastrálních územích. Zadavatel stanovuje, že uchazeč musí podat nabídku k oběma částem. Nelze se tedy ucházet jen o jednu část.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Jeseník
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky