Veřejná zakázka: Výsadba ÚSES Litíč

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000445
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2584
Systémové číslo: P14V00002584
Evidenční číslo zadavatele: 1775/07-151/Pe
Počátek běhu lhůt: 22.03.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba ÚSES Litíč
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je výsadba prvků ÚSES. Jedná se o lokální biocentrum BC 20a, regionální biokoridor RK 1256 a lokální biokoridor LK 5. Předmětem zakázky je i tříletá následná péče.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 806 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky