Veřejná zakázka: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000021
Id předchozího profilu ve VVZ: 60064107

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3098
Systémové číslo: P15V00000242
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 357696
Nabídku podat do: 08.04.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení projektových prací pro přípravu stavby Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek. Součástí veřejné zakázky bude vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky