Veřejná zakázka: Zajištění monitoringu 2. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS, který je stanoven v novele č. 108/2008 Sb. nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci implementace 2. akčního programu.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000039
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 53
Systémové číslo: P14V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 811/2010-11230
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.03.2010
Nabídku podat do: 24.03.2010 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění monitoringu 2. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS, který je stanoven v novele č. 108/2008 Sb. nařízení vlády č. 103/2003 Sb., včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci implementace 2. akčního programu.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění monitoringu 2. akčního programu v souladu s čl. 5 odst. 6 směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice), včetně podpory zemědělské veřejnosti v rámci implementace 2. akčního programu v souladu s čl. 4 nitrátové směrnice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 230 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Sekce pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky