Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava Jiratice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000037
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 60
Systémové číslo: P14V00000060
Evidenční číslo zadavatele: 11/09-30/2010/PUTR/Ša
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60042249
Počátek běhu lhůt: 01.03.2010
Nabídku podat do: 19.04.2010 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava Jiratice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedenou komplexní pozemkovou úpravou se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádají pozemky, scelí se nebo rozdělí a zabezpeči se jejich přístupnost, dojde k lepšímu využití pozemků, vyrovnají se jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Třebíč
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky