Veřejná zakázka: MVN Brdo, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6264
Systémové číslo: P16V00000221
Evidenční číslo zadavatele: 139160100, 239160100
Počátek běhu lhůt: 11.03.2016
Nabídku podat do: 24.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Brdo, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace jednostupňové (DSJ) pro akci č. 139160100 "MVN Brdo, odstranění nánosů", vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci č. 239160100 "MVN Brdo, rekonstrukce vodního díla". Součástí předmětu plnění je výkon inženýrské činnosti u obou akcí a výkon autorského dozoru v průběhu realizace.
Bližší specifikace viz studie proveditelnosti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 466 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky