Veřejná zakázka: MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6347
Systémové číslo: P16V00000304
Evidenční číslo zadavatele: 139150016, 239150008
Počátek běhu lhůt: 24.03.2016
Nabídku podat do: 07.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně výkonu inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro objekty:
- SO 01 MVE Rudolfov I, stavební část
- Naučná stezka, varianta "C",
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně výkonu inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro objekty:
- SO 03 Vyvedení výkonu a optické propojení MVE II a objektu MVE I, varianta "B",
- SO 05 Zabezpečení objektů a technologie měření,
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro objekty:
- SO 02 Objekty MVE II, stavební část
- SO 04 Beztlaká část přivaděče Rudolfov - Bedřichov.
Výkon inženýrské činnosti představuje zajištění vydání územního rozhodnutí opatřeného doložkou o nabytí právní moci včetně zajištění všech potřebných podkladů nutných pro vydání tohoto rozhodnutí, dále zajištění vydání stavebního či stavebních povolení opatřených doložkou o nabytí právní moci nutných pro následnou realizaci díla včetně zajištění všech potřebných podkladů pro vydání těchto povolení, případně zajištění vydání ohlášení stavebních prací.
Předmětem VZ je i výkon autorského dozoru v průběhu realizace prací.
Jedná se o technickou památku!
Bližší specifikace viz investiční záměr a záměr opravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 865 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky