Veřejná zakázka: Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6495
Systémové číslo: P16V00000452
Evidenční číslo zadavatele: 129140001
Počátek běhu lhůt: 21.04.2016
Nabídku podat do: 29.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování DSJ - dokumentace stavby jednostupňové, tj. projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a dále výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby.
DSJ bude řešit odstranění nánosů z koryta Opatovického kanálu v množství cca 20 000 m3 v ř. km 1,010-23,945. Trvalá likvidace sedimentů bude navržena v souladu s platnou legislativou a výsledky rozborů, které si projektant pro tyto účely zajistí.
Bližší specifikace viz záměr opravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 925 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky