Veřejná zakázka: VD Brno, dům hrázného - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6518
Systémové číslo: P16V00000475
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.04.2016
Nabídku podat do: 05.05.2016 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Brno, dům hrázného - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „VD Brno, dům hrázného - rekonstrukce“, jejíž součástí je u SO 01 - Dílny: provedení demolice stávajících dílen a následné vybudování nových dílen na stávajícím místě s menší zastavěnou plochou, u SO 02 – Zateplení domu hrázného: provedení zateplení včetně nové fasády a hromosvodu,
a u SO 03 – Sanace vlhkého zdiva domu hrázného: řešení problematiky v domě hrázného s vlhkostí objektu – sanace vlhkého zdiva.
Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „VD Brno, dům hrázného – rekonstrukce“ vypracované v červenci 2014 a ve veřejnoprávní smlouvě č. 1/2014 o umístění a provedení stavby vydané Úřadem městské části města Brna, Brno - Kníničky, stavební úřad, s nabytím právní moci 25. 11. 2014, pod číslem jednacím MCBKNI/01519/2014.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky