Veřejná zakázka: KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000571
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 706
Systémové číslo: P14V00000706
Evidenční číslo zadavatele: MZe/2125/2011/Vý
Počátek běhu lhůt: 21.09.2011
Nabídku podat do: 03.10.2011 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KPÚ Vnorovy - cesty, mosty, propustky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, vyřízení stavebního povolení a výkon autorského dozoru projektanta - blíže viz Formulář (výzva) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 707 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Hodonín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky