Veřejná zakázka: VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7110
Systémové číslo: P16V00001067
Evidenční číslo zadavatele: 119160001, 239160004
Počátek běhu lhůt: 24.05.2016
Nabídku podat do: 07.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace stavby jednostupňové (DSJ), řešící opravu a rekonstrukci jezu VD Sojovice, včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ) vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby a výkonu autorského dozoru (AD) během vlastní realizace stavby.
Součástí zakázky je dále provedení podrobného výpočtu 2D modelu proudění podzemní vody, podrobného vrtného průzkumu stávajících betonových konstrukcí a podrobného potápěčského průzkumu zatopených betonových konstrukcí.
Obsahem DSJ u investiční akce „VD Sojovice, rekonstrukce jezu“ je zpracování návrhu zajištění stability jezu.
Předmětem DSJ u opravné akce „VD Sojovice, oprava jezu " je zpracování návrhu sanace betonových konstrukcí levobřežních a pravobřežních zdí, sanace betonových konstrukcí středového pilíře, opravy levobřežního pilíře, opravy zpevněných povrchů (plata, dlažby, schodiště) a opravy zábradlí, jezové lávky, žebříků.
Bližší specifikace viz investiční záměr.

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky:
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student bakalářského nebo magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb nebo dalších příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením příslušného ústavu či katedry vysoké školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 921 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky