Veřejná zakázka: Projekt na výstavbu polní účelové komunikace HPC2-P5/30 a rekonstrukce polních účelových cest VPC1-P4/30 a VPC2-P4/30 v k.ú. Nová Ves u Sedla

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000564
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 775
Systémové číslo: P14V00000775
Evidenční číslo zadavatele: 167440/2011-MZe-130716
Počátek běhu lhůt: 19.09.2011
Nabídku podat do: 29.09.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt na výstavbu polní účelové komunikace HPC2-P5/30 a rekonstrukce polních účelových cest VPC1-P4/30 a VPC2-P4/30 v k.ú. Nová Ves u Sedla
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracovní projektové dokumentace na výstavbu polní účelové komunikace HPC 1 – P 5/30 a rekonstrukce polních účelových cest VPC 1 – P 4/30 a VPC 2 – P 4/30 v k.ú. Nová Ves u Sedla navržené v rámci schváleného plánu společných zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy v tomto katastrálním území. Zajištění podladů pro zpracování projektové dokumentace (plán společných zařízení včetně výškopisu, podélných a příčných řezů cest je k dispozici v sídle zadavatele u paní Ing. Michaely Pecklové) a zajištní příslušných vyjádření dotčených orgánů a organizací je součástí veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Jindřichův Hradec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky