Veřejná zakázka: Suchá nádrž Jelení, OHO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7813
Systémové číslo: P16V00001766
Evidenční číslo zadavatele: 950
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 647067
Datum zahájení: 30.09.2016
Nabídku podat do: 09.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Suchá nádrž Jelení, OHO
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Karlovice ve Slezsku před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.
Stavba spočívá zejména v provedení terénních úprav, přeložení silnice II. třídy, vybudování hráze, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužných komunikací, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže, přeložky SEK kabelu, zřízení přípojky NN a instalace zařízení pro měření a pozorování.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky