Veřejná zakázka: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY č. 4 vč. TECHNOLOGIE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7874
Systémové číslo: P16V00001826
Datum zahájení: 01.11.2016
Nabídku podat do: 14.11.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY č. 4 vč. TECHNOLOGIE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je přestavba a stavební úpravy na hale č. 4, ve které se budou chovat kuřata na maso a v případě potřeby odchovávat rodiče pomalurostoucích kuřat. Stavba po svém dokončení bude sloužit pro chov drůbeže ve dvanácti oddělených boxech hlavně pro kategorii výkrm brojlerů. Každý box bude mít samostatnou kapátkovou napáječku a tubusová krmítka ručně plněná. Klimatizace haly bude řízena automaticky dle potřeb dané kategorie drůbeže. Využita bude moderní podlahová technologie. Topení bude zajištěno pomocí plynového teplovzdušného výměníku. Pro topení je třeba rozšíření stávajícího plynovodu do nově přistavené haly. Stavba bude mít v přístavbě jednu funkční jednotku. Výkaz výměr a soupis prací tvoří přílohu č. 1 Krycí list a výkaz výměr, která je přílohou této zadávací dokumentace. Specifikace, technické parametry a bližší údaje jsou uvedeny v samostatné příloze této zadávací dokumentace, a to příloze č. 2 Technická specifikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
 • IČO: 43833560
 • Poštovní adresa:
  Ústrašice 63, 390 02 Tábor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512135

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ústrašice 63, 390 02 Tábor

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky