Veřejná zakázka: Dotazníkové šetření o dodavatelsko-odběratelských vztazích a investičních prioritách v oboru zpracování masa a výroba masných výrobků v ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8654
Systémové číslo: P17V00000602
Evidenční číslo zadavatele: 8/2017-1130
Datum zahájení: 03.05.2017
Nabídku podat do: 15.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dotazníkové šetření o dodavatelsko-odběratelských vztazích a investičních prioritách v oboru zpracování masa a výroba masných výrobků v ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění šetření dat o nákupu zvířat a masa, skladbě výrobního sortimentu, distribučních kanálech, významných faktorech rozvoje podniku, obchodních vztazích s odběrateli, problémech ve vertikále masa a investičních prioritách zpracovatelů masa a výrobců masných výrobků v ČR. Sběr dat proběhne metodou face-to-face rozhovorů. Získané údaje budou od 185 subjektů, z toho 146 malých podniků, 30 středně velkých podniků, 9 velkých podniků.

Bližší specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky – Závazný návrh smlouvy včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 185 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mánesova 1453/75
12000 Praha 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky