Veřejná zakázka: Projekty společných zařízení v k.ú. Malečov a Pohoří u Malečova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000565
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 939
Systémové číslo: P14V00000939
Evidenční číslo zadavatele: 169139/2011-MZE-130741
Počátek běhu lhůt: 20.09.2011
Nabídku podat do: 29.09.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekty společných zařízení v k.ú. Malečov a Pohoří u Malečova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací na výstavbu 4 polních cest na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pohoří u Malečova a v k.ú. Malečov
Projektové dokumentace budou zpracovány pro stavební povolení a pro provádění stavby. Projektové dokumentace budou obsahovat veškeré doklady potřebné pro stavební řízení, tj. vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a jiných organizací. Součástí projektových dokumentací je zpracování polohopisu a výškopisu řešeného území a geotechnice průzkum, na základě kterého projektant určí vhodnost zemin pro podloží a násypy.
Zpracování projektových dokumentací bude řešeno dle jednotlivých polních cest:
1. polní cesty HPC6 a VPC 7 v k.ú. Pohoří u Malečova na parcelách KN 261, 267 zapsaných na LV 1, délka cest 956 m,
2. polní cesta HPC 3 v k.ú. Malečov na části parcely KN 433 zapsané na LV 1, délka cesty 223 m,
3. polní cesta VPC 1 v k.ú. Malečov na části parcely KN 437 zapsané na LV 1, délka cesty 236 m,
4. polní cesty VPC 2, DPC 1 a DPC 3 v k.ú. Malečov na parcelách KN 525, 513, 526, délka cest 354 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky