Veřejná zakázka: Rámcová smlouva – tiskařské a polygrafické služby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9841
Systémové číslo VZ: P17V00001790
Datum zahájení: 10.10.2017
Nabídku podat do: 31.10.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva – tiskařské a polygrafické služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody se 3 dodavateli na poskytování tiskařských a polygrafických služeb pro zadavatele.
Jedná se zejména o provedení digitálního tisku, ofsetového tisku, sítotisku a knihařské zpracování předloh zaslaných zadavatelem elektronicky (na uložiště poskytovatele či emailem či skrze přístupný úložný prostor). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 3 tohoto oznámení a zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat jako předmět dílčí zakázky i jiné tiskoviny (reklamní předměty) než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda bude uzavřena ode dne nabytí účinnosti do 30. 6. 2021. Maximální výše plnění z dohody za všechny zakázky zadávané na základě uzavřené rámcové dohody činí 1.950.000,-- Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 • IČO: 00020702
 • Poštovní adresa:
  Strnady 136
  156 00 Praha 5 – Zbraslav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510238

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Strnady 136
156 00 Praha 5 – Zbraslav

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky