Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na sečení trvalých travních porostů ve správě Povodí Moravy, s.p. 2024-2027

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000991
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-004946
Datum otevření: 26.01.2024
Datum zavedení: 07.03.2024 09:00
Datum ukončení: 31.12.2027 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na sečení trvalých travních porostů ve správě Povodí Moravy, s.p. 2024-2027
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění veřejných zakázek vypisovaných v rámci DNS v průběhu let 2024 až 2027 bude zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o ruční sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům, vodním nádržím, ochranné hráze a suché poldry. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na určitých lokalitách shrabána a bude zajištěn její odvoz a ekologická likvidace.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 40 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS