Veřejná zakázka: Sečení trvalých travních porostů 2024 – Přerov – 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19029
Systémové číslo: P24V00000234
Evidenční číslo zadavatele: 10
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém na sečení trvalých travních porostů ve správě Povodí Moravy, s.p. 2024-2027
Kategorie DNS: 1. Lokality na sečení s rozlohou větší než 15 hektarů
Datum zahájení: 22.03.2024
Nabídku podat do: 02.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení trvalých travních porostů 2024 – Přerov – 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby trvalých travních porostů náležejících zadavateli. Jedná se zejména o ruční sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na určitých lokalitách shrabána a bude zajištěn její odvoz a ekologická likvidace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 059 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj
 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky