Profil zadavatele: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
  • IČO: 49241494
  • Adresa:
    Sokolovská 394/17
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1092.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní analýza a nasazení služeb M365
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb - nevyhrazená
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.10.2019
Rámcová dohoda na kancelářské potřeby - vyhrazená
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.10.2019
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
podlimitní Zadáno 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Redesign webových formulářů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků
podlimitní Zadáno 04.04.2019 30.04.2019 13:00
Zajištění podpory a rozvoje IS PGRLF CRM
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 21.02.2019 10:00
Poskytování licencí včetně služeb podpory a rozvoje Ekonomického informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2019 14.02.2019 10:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 01.10.2018 13:00
Zajištění čerpání cloudových služeb a Cloud computing
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2018
Mobilní telefonie PGRLF
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018 14.08.2018 13:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 08.06.2018 11:00
Mzdová a personální agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 26.04.2018 13:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
nadlimitní Zadáno 29.12.2017 13.03.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016