Profil zadavatele: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
  • IČO: 49241494
  • Adresa:
    Sokolovská 394/17
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1092.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Návrh webových formulářů žádostí nových programů příjmu žádostí, dále jen formulář žádosti a následný rozvoj a podpora prostředí webových formulářů žádostí v prostředí PGRLF a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 28.04.2020 11:00
Podpora a rozvoj IdM pro software MidPoint
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 28.04.2020 10:00
Bodyshopping IT architekt
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 08.04.2020 11:00
Zavedení základních procesů ITSM dle doporučení ITIL
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 08.04.2020 10:00
Dodání licencí pro aplikaci (webová část) pro SharePoint Online (Office 365) – Řízená dokumentace, implementace, konfigurace a podpora dodávaného software
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 12.03.2020 10:00
Zajištění podpory a rozvoje Ekonomického informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 03.03.2020 10:00
Poskytování PR služeb
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.01.2020 29.01.2020 10:00
Poskytování odborných služeb v oblasti ICT bezpečnosti a kyberbezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 22.01.2020 10:00
Podpora a rozvoj systému e spis
podlimitní Zadáno 09.01.2020 20.01.2020 10:00
Prověřování finančních a nefinančních informací o klientech a identifikace varovných signálů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 13.01.2020 10:00
Bezpečnostní analýza a nasazení služeb M365
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb - nevyhrazená
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.10.2019
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
podlimitní Zadáno 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Redesign webových formulářů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016