Profil zadavatele: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
  • IČO: 49241494
  • Adresa:
    Sokolovská 394/17
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1092.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění L3 podpory MS AZURE v prostředí PGRLF
podlimitní Příjem nabídek 13.10.2021 10.11.2021 10:00
Uložení dokumentů včetně každoroční skartace
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 05.10.2021 11:00
Řízení a hodnocení rizik bezpečnosti informací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 05.08.2021 09:00
Testovací scénáře CRM
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 18.08.2021 10:00
Bodyshopping IT architekti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 11.08.2021 10:00
Licence, podpora a rozvoj IS SBM ServiceDesk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2021 23.03.2021 10:00
Smlouva o poskytování právních služeb 2021
podlimitní Zadáno 25.02.2021 25.02.2021 10:00
Zajištění podpory a rozvoje Ekonomického informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2021 16.02.2021 10:00
Audit účetnictví, účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 22.02.2021 10:00
Zavedení pokročilých procesů ITSM dle doporučení ITIL
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2021 29.01.2021 10:00
Outsourcing profesionálních odborných služeb v rámci přechodu a rozvoje MS platformy Navision (Dynamics 365 Business Central) - s obnovením soutěže
podlimitní Zadáno 12.01.2021 03.02.2021 10:00
Smlouva na pořízení hardware a licerncí pro zálohování
VZ malého rozsahu Zadáno 23.12.2020 08.01.2021 10:00
Prověřování finančních a nefinančních informací o klientech a identifikace varovných signálů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 13.01.2021 10:00
Pokračování cloudových služeb a Cloud Computing
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 07.12.2020 11:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení (doplnění) - JŘBU
podlimitní Zadáno 22.10.2020 26.10.2020 23:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››