Profil zadavatele: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
  • IČO: 49241494
  • Adresa:
    Sokolovská 394/17
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1092.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb - nevyhrazená
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.10.2019
Rámcová dohoda na kancelářské potřeby - vyhrazená
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.10.2019
Poskytnutí licencí
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 13.08.2019 10:00
Aplikační podpora webové prezentace www.pgrlf.cz
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 07.08.2019 10:00
PoC pro zavedení IDM nástroje midPoint v prostředí PGRLF a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 12.07.2019 10:00
Jazyková výuka zaměstnanců PGRLF
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)
podlimitní Zadáno 18.06.2019 04.07.2019 10:00
Analýza bezpečnostních rizik informačních aktiv a vypracování návrhu bezpečnostních opatření pro jejich snížení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2019 20.06.2019 10:00
Redesign webových formulářů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019
Nákup originálních tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 29.05.2019 10:00
Poskytnutí podpory licencí Microsoft Premier support
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 27.05.2019 10:00
Země živitelka 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 06.05.2019 13:00
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků
podlimitní Zadáno 04.04.2019 30.04.2019 13:00
Prověřování finančních a nefinančních informací o klientech a identifikace varovných signálů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 26.02.2019 10:00
Zajištění podpory a rozvoje IS PGRLF CRM
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2019 21.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››