Profil zadavatele: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
  • IČO: 49241494
  • Adresa:
    Sokolovská 394/17
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1092.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování cloudových služeb a Cloud computing
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.06.2018 21.06.2018 13:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 25.05.2018 08.06.2018 11:00
Zajištění podpory a rozvoje IS PGRLF CRM
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 04.05.2018 13:00
Mzdová a personální agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 26.04.2018 13:00
Zajištění podpory a rozvoje Ekonomického informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2018 19.03.2018 13:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
nadlimitní Vyhodnoceno 29.12.2017 13.03.2018 13:00
Rozšíření SCSM
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 02.10.2017 10:00
Podpora a rozvoj projektu DIOS
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 14.08.2017 15:00
Kamerový a poplachový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 30.06.2017 10:00
Teambuilding a rozvojová školení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 19.06.2017 11:00
Realizace výstavní expozice Země živitelka 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 19.06.2017 10:00
IP telefonie - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 29.05.2017 13:00
Audit účetních závěrek
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 26.04.2017 13:00
Dodávka spotřební techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 24.04.2017 14:00
Tiskové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 25.04.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››