Profil zadavatele: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

  • Název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
  • IČO: 49241494
  • Adresa:
    Sokolovská 394/17
    186 00 Praha 8 - Karlín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1092.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků
podlimitní Zadáno 04.04.2019 30.04.2019 13:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 01.10.2018 13:00
Zajištění čerpání cloudových služeb a Cloud computing
mimo režim ZZVZ Zadáno 07.08.2018
Mzdová a personální agenda
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 26.04.2018 13:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
nadlimitní Zadáno 29.12.2017 13.03.2018 13:00
Kamerový a poplachový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 30.06.2017 10:00
Audit účetních závěrek
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 26.04.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3