Profil zadavatele: Ústav zemědělské ekonomiky a informací


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektronická řídící kontrola
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 04.12.2017 10:00
Nákup osobních počítačů, monitorů, notebooků a periférií 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 20.11.2017 10:00
Dotazníkové šetření pro vyhodnocování opatření PRV – Dobré životní podmínky zvířat
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 02.11.2017 10:00
Sběr dat k výzkumu ÚZEI „Monitoring chování obchodních řetězců v ČR v oblasti prodeje potravin“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 18.09.2017 10:00
Kancelářský nábytek 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 26.09.2017 10:00
Dotazníkové šetření o nákladech pěstitelů ovoce na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech a na restrukturalizaci ovocných sadů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
Výběrové šetření pro sledování ekonomiky pěstování školkařských výpěstků ovocných a okrasných druhů za rok 2015 a 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 05.09.2017 10:00
Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních zemědělských škol II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 25.08.2017 10:00
Pilotní dotazníkové šetření o využívání informačních kanálů o potravinách spotřebiteli a významu certifikace potravin pro spotřebitele v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 08.08.2017 10:00
Obnova serverovny ÚZEI
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 23.08.2017 10:00
Dotazníkové šetření o dodavatelsko-odběratelských vztazích a investičních prioritách v oboru zpracování masa a výroba masných výrobků v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 10:00
Dotazníkové šetření o využití krajinných prvků jako plochy v ekologickém zájmu u zemědělských podniků
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 25.11.2016 10:00
Dotazníkové šetření - Zjištění ochoty platit za eliminaci negativních externalit z provozu bioplynové stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 20.10.2016 10:00
Dotazníkové šetření o způsobu hospodaření na travních porostech a doplňkových informací u zemědělských podniků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 17.10.2016 10:00
Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)
nadlimitní Zadáno 09.08.2016 10.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016