Profil zadavatele: Ústav zemědělské ekonomiky a informací


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce plynové kotelny - Mánesova
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 10:00
Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice II.
nadlimitní Zadáno 05.02.2018 02.03.2018 10:00
Nákup tiskového stroje II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 06.02.2018 10:00
Shromažďování, správa a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku – analýza dat a návrh metodiky na sběr, zpracování a praktického využití dat od produkčních chovatelů ryb v České republice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Elektronická řídící kontrola
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 04.12.2017 10:00
Nákup osobních počítačů, monitorů, notebooků a periférií 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 20.11.2017 10:00
Dotazníkové šetření pro vyhodnocování opatření PRV – Dobré životní podmínky zvířat
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2017 02.11.2017 10:00
Sběr dat k výzkumu ÚZEI „Monitoring chování obchodních řetězců v ČR v oblasti prodeje potravin“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2017 18.09.2017 10:00
Kancelářský nábytek 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 26.09.2017 10:00
Dotazníkové šetření o nákladech pěstitelů ovoce na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech a na restrukturalizaci ovocných sadů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2017 19.09.2017 10:00
Výběrové šetření pro sledování ekonomiky pěstování školkařských výpěstků ovocných a okrasných druhů za rok 2015 a 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 05.09.2017 10:00
Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních zemědělských škol II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 25.08.2017 10:00
Pilotní dotazníkové šetření o využívání informačních kanálů o potravinách spotřebiteli a významu certifikace potravin pro spotřebitele v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2017 08.08.2017 10:00
Obnova serverovny ÚZEI
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 23.08.2017 10:00
Dotazníkové šetření o dodavatelsko-odběratelských vztazích a investičních prioritách v oboru zpracování masa a výroba masných výrobků v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 15.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››