Profil zadavatele: Ústav zemědělské ekonomiky a informací


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Webový portál se softwarovým nástrojem pro sběr dat v akvakultuře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2022 17.05.2022 10:00
SBĚR DAT V AKVAKULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2019 A 2020
nadlimitní Zadáno 01.07.2021 09.08.2021 10:00
ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ ČR (FADN ČR)
nadlimitní Zadáno 04.12.2020 13.01.2021 10:00
Upgrade stávající IT infrastruktury ÚZEI
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 11.12.2019 10:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2019)
podlimitní Zadáno 14.11.2019 02.12.2019 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny - Kojetice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 14.10.2019 10:00
Elektronické informační zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 17.12.2018 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 23.11.2018 10:00
Aktualizace prostředí www stránek pro informační podporu poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigator.cz)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 16.08.2018 10:00
Obnova licencí statistického softwaru IBM SPSS 25
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 03.07.2018 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny - Mánesova II.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2018 15.06.2018 10:00
Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice II.
nadlimitní Zadáno 05.02.2018 02.03.2018 10:00
Nákup tiskového stroje II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 06.02.2018 10:00
Shromažďování, správa a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku – analýza dat a návrh metodiky na sběr, zpracování a praktického využití dat od produkčních chovatelů ryb v České republice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Elektronická řídící kontrola
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 04.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››