Profil zadavatele: Ústav zemědělské ekonomiky a informací


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2024)
podlimitní Zadáno 22.04.2024 13.05.2024 10:00
REKONSTRUKCE TOALET MÁNESOVA – ÚZEI
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2024 20.05.2024 10:00
SBĚR DAT V AKVAKULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2022
nadlimitní Zadáno 19.12.2023 29.01.2024 10:00
Výběr externího auditora/poradce pro certifikační orgán ÚZEI
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2023 27.03.2023 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2022 22.11.2022 10:00
Webový portál se softwarovým nástrojem pro sběr dat v akvakultuře, část 1 – Webový portál
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 31.05.2022 10:00
Webový portál se softwarovým nástrojem pro sběr dat v akvakultuře
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 17.05.2022 10:00
ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ ČR (FADN ČR)
nadlimitní Zadáno 04.12.2020 13.01.2021 10:00
Upgrade stávající IT infrastruktury ÚZEI
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 11.12.2019 10:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2019)
podlimitní Zadáno 14.11.2019 02.12.2019 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny - Kojetice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 14.10.2019 10:00
Elektronické informační zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 17.12.2018 10:00
Pojištění movitého a nemovitého majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2018 23.11.2018 10:00
Aktualizace prostředí www stránek pro informační podporu poradenství, vzdělávání a rozvoj venkova (Agronavigator.cz)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018 16.08.2018 10:00
Obnova licencí statistického softwaru IBM SPSS 25
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 03.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››