Veřejná zakázka: ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ ČR (FADN ČR)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14877
Systémové číslo: P20V00001325
Evidenční číslo zadavatele: 7/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043356
Datum zahájení: 04.12.2020
Nabídku podat do: 13.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ ČR (FADN ČR)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení každoročního sledování výrobně-ekonomických informací v souboru zemědělských podnikatelů podle jednotné metodiky zemědělské účetní datové sítě (dále jen "FADN"), na základě závazné legislativy EU, pravidelné každoroční šetření a předávání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a požadovaných termínech, včetně zabezpečení kontrol a oprav předávaných údajů podle požadavků zadavatele.
Celkový rozsah šetření na budoucí období 2021-2024 (kdy bude probíhat šetření k datům za roky 2020-2023) je každoročně 1400 zemědělských podnikatelů z toho 600 právnických osob a 800 fyzických osob. Tento počet je stanoven jako maximální, který zadavatel není po dobu plnění veřejné zakázky povinen vyčerpat.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 82 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy