Veřejná zakázka: Shromažďování, správa a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku – analýza dat a návrh metodiky na sběr, zpracování a praktického využití dat od produkčních chovatelů ryb v České republice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10239
Systémové číslo: P18V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 1/2018 - 1200
Datum zahájení: 09.01.2018
Nabídku podat do: 22.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Shromažďování, správa a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku – analýza dat a návrh metodiky na sběr, zpracování a praktického využití dat od produkčních chovatelů ryb v České republice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření metodického nástroje pro získávání podrobných dat o akvakultuře od jednotlivých chovatelů ryb (zejména rybníkářů) v České republice s cílem zvýšit informovanost o stavu akvakultury, a tím i naplnění požadavků stanovených právními předpisy EU. Cílem plnění veřejné zakázky je vyhotovení odborného podkladu pro realizaci aktivit v oblasti shromažďování, správy a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury v České republice, jež vyplývají z výše uvedených evropských předpisů.

Podrobná specifikace předmětu plnění je vymezena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídky – Závazný návrh smlouvy včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • IČO: 00027251
 • Poštovní adresa:
  Mánesova 1453/75
  12000 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512975

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mánesova 1453/75
12000 Praha 2

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky