Profil zadavatele: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

  • Název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
  • IČO: 75075741
  • Adresa:
    Kostelní 1300/44
    17000 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Písemná zpráva zadavatele
Laboratoř ticha Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) a § 23 odst. 5 písm. e) resp. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v jednacím řízení bez uveřejnění. Dokument PDF Písemná zpráva zadavatele_signed.pdf 515.85 KB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva Provedení Edukačního zábavného programu pro děti a Doprovodného zábavného programu Dokument PDF podepsaná smlouva_scan.pdf 5.31 MB
Laboratoř ticha Smlouva kupní a smlouva licenční uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. a § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi NZM a FULL CAPACITY s.r.o. Dokument PDF smlouva_full_capacity.pdf 1,008.56 KB
Smlouva o poskytování služeb finanční učtárny SMLOUVA o poskytování služeb finanční účtárny, služeb ekonomických, daňových a metodických Dokument PDF Audikon, s. r. o..pdf 1.20 MB
Smlouva o dílo Smlouva o dílo, kde předmětem zakázky je úprava podlah v depozitáři P. Dokument PDF 2015_10_13_SoD_č SML-183-100-2015_Merenus_podla hy v hale P 644 874 Kč.pdf 1.02 MB
Smlouva o dílo Úprava levého křídla kočárovny na zámecké ubytování Dokument PDF podepsaná_smlouva_Merenus 6.00 MB
Smlouva o dílo SoD - stavební připravenost expozice LT Dokument PDF stavební_příprava_expozice_LT. pdf 2.93 MB
Příloha ke smlouvě Příloha ke smlouvě - stavební připravenost expozice LT Dokument PDF příloha.pdf 514.53 KB