Předběžná tržní konzultace - „Kancelářské potřeby - centrální rámcová dohoda“
Datum poslední změny 19.11.2018 12:43:02

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit jménem Ministerstva zemědělství (dále jen MZe“), v rámci přípravy centrální veřejné zakázky na nákup kancelářských potřeb.

V souladu s § 33 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) Vám i dalším potenciálním dodavatelům nabízíme možnost vyjádřit se v rámci předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) k zadávací dokumentaci a pomoci formulovat zadávací podmínky tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh zadávacího řízení.

Cílem centrálního zadavatele je nastavení zadávacích podmínek tak, aby poskytly dodavatelům podrobnosti nezbytné pro účast v zadávacím řízení, byly co nejtransparentnější a nebyly stanoveny tak, aby bezdůvodně přímo nebo nepřímo vytvářely překážky hospodářské soutěže.

Aktivní účast v PTK nemá vliv na následnou účast v zadávacím řízení. Pokud budou zadávací podmínky obsahovat informace, které jsou výsledkem PTK, označí centrální zadavatel tyto informace a v zadávací dokumentaci identifikuje osoby, které se na PTK podílely (§ 36 ZZVZ).

Dokumenty k PTK:

1. Okruhy k PTK – okruhy témat, která budou předmětem diskuze na osobním jednání.
2. Postup při posuzování a předložení vzorků – zadavatelem navržený a předpokládaný postup při výběru a při posuzování vzorků.
3. Katalog KP – v případě, že se budete chtít vyjádřit ke specifikaci jednotlivých položek katalogu, uveďte prosím ve sloupci „Vyjádření“ důvod změny specifikace a do sloupce „Vyhovující specifikace“ prosím uveďte navrhovanou specifikaci.

Uvedené dokumenty jsou přílohami této zprávy a jsou uveřejněny na profilu zadavatele E-ZAK na internetové adrese: https://zakazky.eagri.cz/publication_index.html. Případné další informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou uveřejňovány na profilu zadavatele a budou o nich informováni všichni dodavatelé, kteří projeví zájem účastnit se PTK.

Vaše podněty, návrhy či úpravy dokumentů prosím zasílejte do 26. 11. 2018 na e-mailové adresy daniel.kulhavy@mze.cz a dana.kounovska@mze.cz nebo datovou schránkou.

Diskuze nad Vašimi podněty, otázkami a návrhy úprav bude vedena v rámci osobního setkání dne 28. 11. 2018 od 9:00 hod. v sídle zadavatele.

Předem Vám velice děkujeme za účast v PTK a těšíme se na další spolupráci.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Katalog kancelářských potřeb Katalog kancelářských potřeb, které hodlá centrální zadavatel v rámci zakázky nakupovat. Dokument MS Excel 181119_Katalog_PTK.xls 288.00 KB
Okruhy k PTK Seznám okruhů (témat), která centrální zadavatel hodlá diskutovat s dodavateli v rámci osobního jednání. Dokument MS Word 181119_Okruhy PTK.docx 14.35 KB
Návrh postupu posuzování a hodnocení vzorků Návrh postupu posuzovaní a hodnocení vzorků, které jsou nejčastěji používány zaměstnanci zadavatele a u kterých chce zadavatel zohlednit kvalitu. Dokument MS Word 181119_Postup posuz PTK.doc 88.00 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace