Veřejná zakázka: Sanace podloží v rámci stavby Polní cesta v lokalitě J005/2001 – Pustky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000606
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1018
Systémové číslo: P14V00001018
Evidenční číslo zadavatele: 179875/2011-MZE-130770
Počátek běhu lhůt: 11.10.2011
Nabídku podat do: 21.10.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace podloží v rámci stavby Polní cesta v lokalitě J005/2001 – Pustky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je sanace podloží polní cesty dle projektové dokumentace zak. č. 9/2011 zpracované firmou AWT REKULTIVACE a. s. a potvrzené odpovědným projektantem pro dopravní stavby Ing. Andrzejem Santariusem. Na základě provedených statických zátěžových zkoušek je navrženo provedení vápenné stabilizace v mocnosti 0,5 m na celou šířku komunikace s použitím 3% vápenného podílu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Karviná
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky