Veřejná zakázka: Odbahnění VN Markvartice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11289
Systémové číslo VZ: P18V00001104
Datum zahájení: 07.08.2018
Nabídku podat do: 22.08.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odbahnění VN Markvartice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší odtěžení sedimentů ze dna nádrže, bude odstraněn sediment na úroveň pevného dna. Sediment bude po vyschnutí odvezen na pozemek p.č. 3075 v k.ú. Markvartice u Děčína. Výkop zemního materiálu (sedimentu) ze zátopy činí cca 3 150 m3. Plocha pro uložení sedimentu ze zátopy 21 756 m2. Výška uloženého zemního materiálu v ploše cca 0,145 m.
Stavba je tvořena dvěma stavebními objekty:
SO 01 – Odstranění nánosů
SO 02 – Uložení vytěžených nánosů
VON

K akci je vydaná výjimka ze ZCHDŽ, která zakazuje práce od 1.3. do 31.9. běžného kalendářního roku, dále výjimka předepisuje pro období před zahájením stavby a při průběhu stavby biologický dozor.

Objednatel upozorňuje na váhové omezení příjezdové komunikace, která je uvedeno v PD.
Celková hmotnost vozidla s nákladem nesmí přesáhnout 20 tun, aby nebyla překročena maximální únosnost komunikace.

Objednatel provede své geodetické měření sedimentu před odtěžením a po vytěžení s použitím technologie dronu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 856 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky