Veřejná zakázka: Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 11616
Systémové číslo: P18V00001429
Evidenční číslo zadavatele: 403209
Datum zahájení: 12.11.2018
Nabídku podat do: 21.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Činnost strategického experta při zařazení akcí do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Multikriteriální posudky akcí navrhovaných k zařazení do programu 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ z pohledu naléhavosti protipovodňové ochrany, retence, opodstatněnosti v účinku na snížení povodňových rizik, ekonomické efektivnosti a vhodnosti technického řešení akcí zpracované dle „Metodiky pro posuzování protipovodňových opatření do III. etapy programu „Prevence před povodněmi“

a) posudek protipovodňového opatření s vymezeným záplavovým územím
b) posudek protipovodňového opatření bez vymezeného záplavového území
c) posudku variant v projektech a systémů vodních děl
d) aktualizace posudků

(předpoklad cca 40 posudků a), 50 posudků b), 10 posudků c) dle přijatých žádostí)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy