Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Újezd

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000112
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1173
Systémové číslo: P14V00001173
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ39373/2011-130775
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.02.2012
Nabídku podat do: 04.04.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Újezd
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, v k.ú. Horní Újezd, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v platném znění. Dále mapové dílo a přílohy k rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu a o výměně a přechodu vlastnických a jiných věcných práv k pozemkům, vytyčení a stabilizace nových hranic pozemků v rozsahu určeném pozemkovým úřadem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Přerov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky