Veřejná zakázka: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11800
Systémové číslo: P18V00001613
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-000363
Datum zahájení: 04.01.2019
Žádost o účast podat do: 28.01.2019 09:00
Nabídku podat do: 22.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňová rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta. Blíže viz ZD.Po hodnocení nabídek bude v souladu s § 121 zákona provedena elektronická aukce. K realizaci elektronické aukce bude využito elektronického aukčního systému PROEBIZ, viz příloha č. 7 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky