Veřejná zakázka: Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12566
Systémové číslo: P19V00000611
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018368
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákladní automobily nad 3,5t - 2019
Datum zahájení: 31.05.2019
Nabídku podat do: 02.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákladní automobily nad 3,5t - 2019, 1. část Speciální nákladní automobil 4x4 kategorie N2 s nástavbou
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového speciálního nákladního automobilu 4x4 kategorie N2 s nástavbou pro potřeby zajištění činnosti zadavatele – správa, provoz a údržba vodních toků a vodních děl, a to pro VHP Skotnice.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávacích podmínkách a přílohách zadávací dokumentace, zejména v Technických podmínkách dodávky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a v Obchodních podmínkách – návrh kupní smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky