Veřejná zakázka: Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12609
Systémové číslo: P19V00000654
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.08.2019
Nabídku podat do: 04.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci podpory softwarových produktů Red Hat (dále jen „Red Hat Subscription" nebo „subscripce“) je průběžné poskytování programových korekcí (bezpečnostních záplat, opravných kódů, upgrade na vyšší verze nebo downgrade na nižší verze) a certifikace software. Součástí Red Hat Subscription je též poskytnutí technické podpory poskytovatelem uživateli formou telefonické komunikace nebo webové podpory, a to neomezeně (co se týče počtu vytvořených případů).
Pořizovaná podpora je na období 3 roky, tj. 36 měsíců od data zveřejnění smlouvy v registru smluv.
Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 603 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky