Veřejná zakázka: Ostašovský potok, Liberec - Ostašov, probírka břehových porostů, ř.km 1,750 - 3,550, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12671
Systémové číslo: P19V00000714
Evidenční číslo zadavatele: 711180046
Datum zahájení: 14.06.2019
Nabídku podat do: 16.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostašovský potok, Liberec - Ostašov, probírka břehových porostů, ř.km 1,750 - 3,550, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Pokácení 80 ks (některé jsou vícekmenné - celkem tedy 109 kmenů) určených dřevin s průměry kmene 7 – 82 cm (měřeno 1,3 m nad zemí) v předmětném úseku podél Ostašovského potoka dlouhém cca 1,8 km a 400 m2 křovin (viz záměr služby).
Dřevní hmota bude srovnána do měřitelných figur a protokolárně předána zástupci investora, způsobem a v místě popsaným v záměru služby. Drobná dřevní hmota z větví do průměru 10 cm bude na místě strojně nadrcena a drť bude odvezena do vzdálenosti max. 20 km a zlikvidována dle platné legislativy. Pařezy po pokácených stromech budou maximálně zakráceny.
Dále budou provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, hlavové řezy a lokální redukce korun u 63 ks stromů.

Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 08.07.2019 od 10:00 hodin.

Sraz zájemců je v 10:00 hodin u točny autobusu MHD č. 16 v Ostašově (název zastávky Ostašov), na parcele p.č. 65 k.ú. Horní Suchá u Liberce, viz: https://mapy.cz/zakladni?x=15.0164008&y=50.7665975&z=16&source=pubt&id=15698787

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 059 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky