Veřejná zakázka: Morava, Lanžhot - Tvrdonice, ř.km 79,500-87,00, oprava koruny hráze

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12783
Systémové číslo: P19V00000826
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.07.2019
Nabídku podat do: 15.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Morava, Lanžhot - Tvrdonice, ř.km 79,500-87,00, oprava koruny hráze
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Morava, Lanžhot - Tvrdonice, ř.km 79,500-87,00, oprava koruny hráze“, spočívající zejména v dorovnání nivelety koruny PB hráze do projektovaného a kolaudovaného stavu včetně opravy zpevnění koruny hráze. Koruna hráze se v celé délce opraví jednotně na šířku 4,0m. Na stávající koruně hráze se provede odstranění stávajícího asfaltového krytu v celé tloušťce. Po odstranění asfaltového krytu se koruna na předepsanou úroveň odtěží nebo dosype hutněným násypem zeminy. Na zhutněný násyp se uloží geotextilie a provede se finišerem zpevnění ze štěrkodrti a zakalení povrchu lomovými výsivkami se zhutněním. Konečná oprava hráze zahrnuje dosypání krajnic, svahování a osetí povrchu travní směsí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 453 582 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy