Veřejná zakázka: Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12975
Systémové číslo: P19V00001017
Evidenční číslo zadavatele: 1209
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.08.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi pro stavbu Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka spočívajícího v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby specifikovaných ve smlouvě o dílo na realizaci stavby se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací při současném respektování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se k uvedené stavbě.
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi uvedené stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávacích podmínkách a v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy