Veřejná zakázka: Mandava ř.km 15,5-21,6 – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13318
Systémové číslo: P19V00001360
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.10.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mandava ř.km 15,5-21,6 – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Části veřejné zakázky:
I.část - Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
II.část - Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starých Křečanech
III.část - Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech

Účastník je oprávněn podat nabídku do všech tří částí zakázky nebo pouze do některých částí zakázky.
Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.
Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 878 612 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy