Veřejná zakázka: VD Hubálov, obnova jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13451
Systémové číslo: P19V00001493
Evidenční číslo zadavatele: 119180015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-008956
Datum zahájení: 21.11.2019
Nabídku podat do: 16.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Hubálov, obnova jezu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Hubálov, obnova jezu“ je zajištění obnovy poškozeného jezu Hubálov na Jizeře. Hlavním předmětem zakázky bude zajištění vlastní realizace stavby.
Pro stavební objekty SO 01, SO 04, PS 01 a PS 02 bude předmětem plnění také vypracování projektové dokumentace, kterou zhotovitel použije k zajištění všech povolení nutných k realizaci stavby, a dále vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. výrobně dodavatelské dokumentace, dílenských výkresů apod.
Nedílnou součástí předmětu VZ bude výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění povolení stavby a po dokončení zajištění vydání kolaudačního souhlasu.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Prohlídka místa budoucího plnění se koná dne 02.12.2019 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude v 10:00 hodin na parkovišti před budovou jídelny Středního odborného učiliště v Hubálově, Loukovec – Hubálov, okres Mladá Boleslav.
GPS: 50.5587058N, 15.0129308E
Pozice na mapě: https://mapy.cz/s/mefegotuzu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 343 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky