Veřejná zakázka: Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13459
Systémové číslo: P19V00001501
Evidenční číslo zadavatele: 119170011
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace odstranění sedimentu z břehů koryta vodního toku Metuje v úseku ř.km 35,920 – 36,470. Břehy koryta budou upraveny do sklonu cca 1:1,5 – 1:2. Těžba bude probíhat tak, aby nebylo poškozeno původní opevnění koryta, nad kamenným opevněním bude proto ponechána vrstva 10-ti cm sedimentů. Těžba bude probíhat ze břehu, nebo přímo z koryta řeky. V rámci stavby bude odtěženo cca 2707 m3 sedimentů v rostlém stavu, se kterým bude naloženo dle dispozic zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech. Vytěžený materiál lze využít k terénním úpravám, při uzavírání skládek, k rekultivacím a jiným úpravám povrchu, k zavážením vytěžených lomů za účelem jejich rekultivace. Sediment je také podmíněně vhodný pro uložení na pozemky ZPF.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 045 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky