Veřejná zakázka: Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13497
Systémové číslo: P19V00001539
Evidenční číslo zadavatele: 1240
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.12.2019
Nabídku podat do: 06.01.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostravice – Místek, Staré Město, km 26,000-26,250, nový balvanitý skluz v km 26,117, č. stavby 4139
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou vypracoval odbor projekce Povodí Odry, státní podnik v listopadu 2019 (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Jedná se o provedení nového balvanitého skluzu na vodním toku Ostravice v km 26,117, který nahradí poškozený balvanitý skluz výše na vodním toku. Přelivná hrana balvanitého skluzu bude provedena jako srubový stupeň s vyplněním lomovým kamenem a ukotvený do podloží pomocí dřevěných pilot. Těleso balvanitého skluzu je z lomového kamene velikosti 0,8-1,2 m uloženého na štět na obrácený filtr a navazující opevnění břehů je také provedeno z lomového kamene. Spádiště skluzu je stabilizováno dvěma dřevěnými prahy. Za pokácené stromy bude jako součást stavby provedena náhradní výsadba. Součástí plnění veřejné zakázky jsou také vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby – zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, geodetické práce, vypracování dokumentace skutečného provedení atd.

Po hodnocení nabídek bude v souladu s § 121 zákona provedena elektronická aukce. K realizaci elektronické aukce bude využito elektronického aukčního systému PROEBIZ, viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky