Veřejná zakázka: Dodávka pásového cepového mulčovače robotického + valníkového přívěsu pro přepravu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 13625
Systémové číslo: P20V00000075
Datum zahájení: 22.01.2020
Nabídku podat do: 06.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka pásového cepového mulčovače robotického + valníkového přívěsu pro přepravu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodávku 1 kusu níže specifikovaného stroje a přívěsu pro jeho přepravu a to včetně dopravy na místo předání.
Přívěs musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky. Technická specifikace stroje je uvedena ve Výzvě k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 575 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy