Veřejná zakázka: Rozšíření systému EPS na pobočce NZM Kačina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13682
Systémové číslo: P20V00000132
Evidenční číslo zadavatele: 4 - k - 2020; NZM/2020/190
Datum zahájení: 08.04.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření systému EPS na pobočce NZM Kačina
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření funkčního a spolehlivého systému požární signalizace, a to o půdní prostor zámku a o prostor obou kolonád. Dodávka systému EPS musí být provedena v souladu s normami a předpisy České republiky, s důrazem na požadavky požární bezpečnosti, hygienických předpisů a bezpečnosti práce. Všechny použité materiály, výrobky a zařízení musí mít platné atesty a certifikace pro používání v České republice (platné min. jeden rok po předání a přejímce díla). Projekt EPS se řídí technickými parametry jednotlivých instalovaných prvků, platnými normami instalace pro ochranu majetku a osob.
V prostoru půd budou instalovány stropní automatické opticko-kouřové a ruční tlačítkové hlásiče. Hlásiče budou zapojeny v trvalém provozu. Ústředna EPS s ovládacím tablem bude instalována v místnosti ostrahy, kde bude nepřetržitá služba, prováděná současně dvěma osobami. Požární poplach bude vyhlášen na základě reakce automatického hlásiče, nebo použitím ručního tlačítkového hlásiče, na informačním table ústředny EPS.
Předmět zakázky je podrobně zpracován v projektové dokumentaci vypracované společností Techniserv spol. s r.o., Moskevská 86, 101 00 Praha 10, IČO: 44264020, která je přílohou č. 1 této výzvy.

NIPEZ: 35111500-0 Protipožární systém

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky